Wedstrijden: Richtlijnen omtrent corona


Beste tegenstander, als u een wedstrijd komt spelen tegen een GVC-team, dan gelden de volgende coronarichtlijnen, zoals opgesteld door het universitair sportcentrum:

Coronavoorschriften bij competitiedagen/wedstrijden

Zowel bezoekende als thuisspelende teams verzamelen buiten het SCB. In principe bij de hoofdingang maar er mag ook iets anders afgesproken worden. Daarna gaan zij samen en onder begeleiding (en in achtneming van 1,5 meter afstand) naar binnen waarbij de aangegeven routing in acht wordt genomen.

Vanuit het thuisspelende team is er vertegenwoordiging die zorgt voor de begeleiding en naleving van Coronamaatregelen. Hij/zij haalt teams op en begeleidt hen door het gebouw naar kleedkamers of sportlocatie. Deze vertegenwoordiger moet op de hoogte zijn van het Coronaprotocol!

Hij/Zij meldt zich voorafgaand aan de wedstrijd bij de balie. Hier kan hij/zij sleutels krijgen voor kleedkamers en eventueel reinigings- (en overige) materiaal meenemen tegen inlevering van een WURcard.

Het gebruik van kleedkamers is voor binnensporten alleen toegestaan voor bezoekende teams.

Voor buitensporten kunnen ook thuisspelende teams gebruik maken van de kleedkamers (max. 9 personen tegelijk). Zij komen echter nog steeds omgekleed naar SCB en maken zo kort mogelijk gebruik. Het is dus voor thuisspelende teams niet toegestaan te douchen.

De baliemedewerker bepaald hoe en door wie er gebruik gemaakt wordt van kleedkamers. In verband met beperkte capaciteit kan het zo zijn dat teams gevraagd wordt om direct na omkleden sleutels weer in te leveren en hun spullen mee te nemen naar de sport locatie. Na afloop kan er dan weer een sleutel opgehaald worden en wordt opnieuw een kleedkamer toegewezen.

Het is voor beide partijen niet toegestaan publiek mee te nemen. (Ook voor buiten sporten)

Het is voor bezoekende teams niet toegestaan gebruik te maken van de Sports Pub. Thuisspelende teams zijn natuurlijk van harte welkom!

De belangrijkste “algemene”  regels:

Blijf thuis bij klachten!

Desinfecteer je handen bij binnenkomst of voorafgaand aan de wedstrijd.

HOUD 1,5 METER AFSTAND!. Alleen tijdens het sporten hoeft dat niet.

Volg de aangegeven route door he gebouw.

Reinig gebruikte materialen.

Verlaat het pand via aangegeven (nood)uitgangen.

Maak alleen gebruik van de aangewezen toiletten.